Dana 23. i 30. travnja 2021. održana je Edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji u svrhu provođenja horizontalnih načela projekta. Edukaciji su prisustvovali članovi projektnog tima iz Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prvom dijelu edukacije, održanom 23. 4., polaznici su imali priliku slušati o zakonskoj regulativi, zabludama i stereotipima na temu ravnopravnosti spolova te odgovoriti na dvije ankete. U drugom dijelu edukacije, održanom 30. 4., prikazani su rezultati provedenih anketa te je održana interaktivna radionica u manjim skupinama. Svaka skupina je dobila jednu izjavu i određeni vremenski rok u kojem su sudionici iznosili svoja stajališta i mišljenja. Nakon toga su prezentirali svoja stajališta ostalim grupama u završnoj zajedničkoj raspravi. Edukacija je bila korisna i zanimljiva.