Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja
KK.01.1.1.04.0055

Nositelj projekta

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Partner projekta

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis projekta

Projekt je sinergija rada istraživača prijavitelja (Klinička bolnica „Sveti Duh“) te istraživača partnera (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) čime je osiguran interdisciplinarni pristup u istraživanju uloge kalprotektina kao potencijalnog biljega u ranom prepoznavanju niza upalnih stanja i bolesti.

Kalprotektin je protein iz S100 obitelji kation vezujućih proteina. U cirkulaciji se pojavljuje kao heterodimer i čini 60% topivih proteina u neutrofilnim granulocitima, a njegova koncentracija u tjelesnim tekućinama ovisi o dotoku neutrofilnih granulocita na mjesto upale. Uloga kalprotektina je do sada dobro istražena u bolesnika s upalnim bolestima crijeva, no njegova primjena u drugim stanjima i bolestima još nije dovoljno poznata.

Projektom će se ispitati analitičke značajke metode za određivanje koncentracije kalprotektina u raznim biološkim uzorcima (sinovijalna tekućina, mokraća, peritonealna tekućina, pupkovina i dr.) i njihova primjerenost za rutinsku usporedbu i svakodnevnom radu. Istraživanje na bolesnicima će se provoditi u skladu s međunarodnim STARD (engl. Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies) smjernicama za studije dijagnostičke točnosti, a bolesnici će se uključivati nakon što zadovolje kriterije uključenja i isključenja. U idućoj fazi će se, u suradnji s partnerom, ispitati dinamika oslobađanja kalprotektina u cirkulaciji, na eksperimentalnom modelu sepse koristeći pokusne životinje. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Rezultati projekta omogućit će bolje razumijevanje bolesti, kroz njeno rano prepoznavanje i praćenje tijeka bolesti te nastanka komplikacija i odgovora na terapiju. U slučaju da se kalprotektin pokaže superioran, otvoren je put daljnoj komercijalizaciji proizvoda za brzu dijagnostiku infekcija.

Provođenje ovog projekta nije važno samo s kliničkog aspekta gdje postoji mogućnost uvođenja novog biljega za dijagnostiku niza infekcija i upalnih stanja, već je i važno radi jačanja znanstveno-istraživačkih kapaciteta uključenih ustanova. Realizacija projekta omogućit će istraživačima povećanje kompetentnosti i znanstvene prepoznatljivosti u ERA (engl. European Research Area) i tehničko-tehnološke osposobljenosti prema najvišim EU standardima. 

Izvor financiranja projekta

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ukupna vrijednost projekta (HRK)

8.081.745,91

Iznos koji sufinancira EU (HRK)

5.830.502,31

Razdoblje provedbe projekta

20.12.2019. - 20.12.2022.

Voditelj projekta

Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije

Projektni tim

Klinička bolnica "Sveti Duh"
Doc. dr. sc. Sanja Tomasović, dr. med.
Doc. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med.
Prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim. dr. med.
Doc. dr. sc. Dean Šarić, dr. med.
Doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, dr. med.
Prof. dr. sc. Alan Ivković, dr. med.
Prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med.
Doc. dr. sc. Sanda Dubravčić-Šimunjak, prim. dr. med.
Dr. sc. Ksenija Maštrović-Radončić, dr. med.
Dr. sc. Lora Dukić, spec. med. biokem. i lab. medicine
Andrea Saračević, spec. med. biokem. i lab. medicine
Adrijana Dorotić, mag. med. biochem.
Slaven Ovčariček, dr. med.
Ana Sruk, dr. med.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Dražen Vnuk, dr. med. vet.
Dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro, dr. med. vet.

Mladi istraživači:
Helena Čičak, mag. med. biochem., Klinička bolnica "Sveti Duh"
Tara Kostanjšak, dr. med. vet., Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Posrednička tijela

Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Republika Hrvatska

Dodatne poveznice

Dana 23. i 30. travnja 2021. održana je Edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji u svrhu provođenja horizontalnih načela projekta. Edukaciji su prisustvovali članovi projektnog tima iz Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prvom dijelu edukacije, održanom 23. 4., polaznici su imali priliku slušati o zakonskoj regulativi, zabludama i stereotipima na temu ravnopravnosti spolova te odgovoriti na dvije ankete. U drugom dijelu edukacije, održanom 30. 4., prikazani su rezultati provedenih anketa te je održana interaktivna radionica u manjim skupinama. Svaka skupina je dobila jednu izjavu i određeni vremenski rok u kojem su sudionici iznosili svoja stajališta i mišljenja. Nakon toga su prezentirali svoja stajališta ostalim grupama u završnoj zajedničkoj raspravi. Edukacija je bila korisna i zanimljiva.

Dobrodošli na mrežnu stranicu projekta „Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja“. Ovo je mjesto na kojem ćete moći pronaći sve informacije o projektu kao i pratiti sve novosti vezane za projekt.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Ugovor o dodjeli sredstava potpisan je 20. prosinca 2019. godine, na razdoblje od tri godine. Na projektu su zaposlene i dvije mlade kolegice, mlade istraživačice Tara Kostanjšak, dr. med. vet. (na Veterinarskom fakultetu) i Helena Čičak, mag. med. biochem. (u KB Sveti Duh).

Sve aktivnosti na projektu su dosad nažalost bile znatno otežane zbog pandemije COVID-19. No, unatoč svim poteškoćama i preprekama, projektni tim i tim istraživača intenzivno radi na projektu i nadamo se kako ćemo uskoro moći s vama podijeliti još novosti i informacija vezanih uz naš projekt.

Kontakt

Kontakt osoba:
Prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije
Predstojnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Klinička Bolnica „Sveti Duh“
Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb

Tel: 01 371 2021
e-mail: amsimundic@kbsd.hr, kalprotektin@kbsd.hr

Pošaljite nam poruku

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Kliničke bolnice "Sveti Duh"